Begrijp je mij? Hoe cultuurverschillen te overbruggen ! (Middag)

Startdatum:
12.03.2020 14:00
Einddatum:
12.03.2020 16:30
Kosten deelname:
Gratis
Sluiting inschrijving:
10.03.2020 17:00
Beschrijving:
Met passie zetten vrijwilligers zich in voor een ander en willen dit zo goed mogelijk doen. Vrijwilligerswerk doen voor en met verschillende mensen maakt dit werk voor veel vrijwilligers juist extra leuk. Tegelijkertijd kunnen de verschillend ook lastig zijn. Soms heb je als vrijwilliger ook te maken met cultuurverschillen: hoe ga je het beste om met mensen met een andere culturele achtergrond?

Deze workshop richt zich op het overbruggen van cultuurverschillen binnen het vrijwilligerswerk. Er worden voorbeelden gegeven en handvatten aangereikt om het beste met deze situaties om te gaan. Er is tijdens de workshop ook ruimte om je eigen vragen en voorbeelden uit de praktijk in te brengen.

Doelgroep: Deze workshop is bedoeld voor vrijwilligers/ medewerkers van (vrijwilligers) organisaties en (burger) initiatieven.

De workshop wordt gegeven door Jannie Limburg. Zij is trainer en adviseur op het gebied van intercultureel werken en geeft al jaren les over cultuurverschillen aan professionals, nieuwkomers en vluchtelingen.

Datum en Tijd: Donderdag 12 maart 14.00-16.30 uur

Locatie:
Wijkcentrum De Wereld
Laan van Berlijn 1
2034 SB Haarlem

Kosten:
Deelname aan de workshop is gratis.
Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang of bij afwezigheid zonder afmelding kan een bedrag van
€ 20,00 in rekening worden gebracht.