(Be)grenzen (kinderen en mensen met een verstandelijke beperking

Startdatum:
23.09.2020 19:30
Einddatum:
23.09.2020 21:30
Kosten deelname:
Gratis
Sluiting inschrijving:
20.09.2020 23:59
Beschrijving:
Als vrijwilliger kom je soms in situaties terecht die dilemma’s met zich
meebrengen. Dilemma’s over afstand en nabijheid. Wat wordt er verteld over het
persoonlijke leven, hoe dichtbij kom jij en laat je de cliënt met een
verstandelijke beperking of een kind bij je komen?
Waar ligt de grens m.b.t. (fysiek) contact en hoe geef je dat op een respectvolle
manier aan? En wat verwacht de organisatie of vereniging op dit gebied van de
vrijwilliger?
In deze training wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die er nodig zijn om
te komen tot een veilig omgangsklimaat, voor vrijwilligers en hulpvragers.

De cursus vindt plaats op het bestuursbureau van de SIG, Alkmaarseweg1 in Beverwijk.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er maximaal 8 deelnemers toegestaan in de ruimte.

Bij minder dan 4 aanmeldingen of een verscherping van de maatregelen gaat de scholing niet door.
Aangeboden door:
Sig
Sig
Beverwijk