Direct naar de inhoud van deze pagina

E-learning en Webinars

e-learning

Heb je geen tijd om een workshop buiten de deur te volgen, kijk dan eens naar het E-learning programma van de organisaties waarmee we samenwerken.

Aanpak van laaggeletterdheid - Herkennen en motiveren

Deze e-learning wordt aangeboden door Stichting Lezen en Schrijven en is voor iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De e-learning duurt ongeveer 45 minuten en wordt afgesloten met een toets van 20 vragen.
Ga door naar de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid

De Taalmeter in de Praktijk

Taal voor het Leven biedt organisaties die de Taalmeter (gaan) gebruiken een e-learning De Taalmeter in de Praktijk aan. De e-learning laat zien hoe medewerkers de Taalmeter kunnen inzetten in hun dagelijkse werk.

Evenementenverkeersregelaars

Bij een groot (sport)evenement zijn verkeersregelaars nodig. Dit zijn vaak vrijwilligers die deze taak, op verzoek van een sportclub of organisatie op zich nemen. Om deze vrijwilligers-verkeersregelaars goed voor te bereiden op hun taak kan gebruik gemaakt worden het e-learning aanbod Instructie Evenementenverkeersregelaar.

Humanitas trainingen voor vrijwilligers

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best in als vrijwilliger? Deze zes online trainingen geven je nuttige handvatten. Zo kun je met nog meer plezier en zelfvertrouwen je vrijwilligerswerk doen. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan volgen en die ook nuttig kunnen zijn voor iedereen die mantelzorger is.
Hier vind je de e-learning trainingen van Humanitas.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Om als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd hebben.
Ga door naar de e-learning Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Vinden en binden van vrijwilligers

Hoe creëer en benut je betrokkenheid? Hoe ga je van betrokkenheid naar actie? Hoe zorg je ervoor dat de betrokkenheid duurzaam blijft? Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en aansturen van huidige vrijwilligers, om het betrekken van een bredere groep mensen en de afstemming van hun activiteiten met die van vrijwilligers. Het vergt een nieuwe manier van kijken.
Ga door naar de e-learning Vinden en binden van vrijwilligers

Taal voor het leven

Dit is een e-learning voor iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De e-learning duurt ongeveer 45 minuten en wordt afgesloten met een toets van 20 vragen.
Ga door naar de e-learning Taal voor het leven

Fondsenwerving

De online cursus fondsenwerving van het VSB-fonds helpt je op weg bij het vinden van financiering van jouw project. Of je vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in een professionele organisatie of enthousiast meedoet in jouw buurt, iedereen wil weten hoe fondsenwerving een succes wordt.
Ga door naar de e-learning Fondsenwerving

(Be) Sturen van verenigingen

De KNVB heeft een aantal filmpjes ontwikkeld over de (sport) vereniging en het (be)sturen van verenigingen. De filmpjes leggen kort op een heldere manier een aantal onderwerpen uit. De filmpjes zijn bijvoorbeeld handig om te gebruiken bij de betrokkenheid van de leden en het werven van vrijwilligers. Ook zijn ze heel goed te gebruiken op de algemene leden vergadering van de vereniging.
Ga door naar de e-learning (Be) sturen van verenigingen

Grenzen stellen

Heb jij ook wel eens moeite met nee zeggen? Tijdens het doen van je vrijwilligerswerk word je wel eens overvraagd. Het kan dat best lastig zijn om nee te zeggen. Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, te bespreken en te bewaken.
Ga door naar de e-learning Grenzen stellen

Omgaan met emoties

In deze training krijg je handvatten die kunnen helpen in de omgang met verschillende emoties.
Ga door naar de e-learning Omgaan met emoties

Vrijwilligers begeleiden

Deze training laat zien hoe je vanuit een coachende rol vrijwilligers op een prettige en effectieve manier kunt begeleiden
Ga door naar de e-learning Vrijwilligers begeleiden

Empowerment

In deze training van Humanitas leer je hoe je iemand helpt om zelf vanuit de eigen kracht iets aan een situatie te veranderen.
Ga door naar de e-learning Empowerment

Netwerk versterken

Een sociaal netwerk hebben is belangrijk. In deze training leer je hoe je iemand kunt helpen bij het versterken en uitbreiden van het sociale netwerk.
Ga door naar de e-learning Netwerk versterken

Versterkend gesprek

In deze training leer je hoe je door middel van een dialoog mensen sterker in hun schoenen kunt laten staan.
Ga door naar de e-learning Versterkend gesprek

Goed omgaan met dementie

Met de gratis training GOED omgaan met dementie leer je vaardigheden in de omgang met mensen met dementie.
Ga door naar de e-learning Goed omgaan met dementie

Grenzen stellen aan de telefoon

Via deze gratis e-learning module leer je de basiskennis over grenzen stellen aan de telefoon of chat
Ga door naar de e-learning Grenzen stellen aan de telefoon

Laaggeletterdheid signaleren

In deze gratis online cursus leer je wat laaggeletterdheid is, hoe je dit signaleert en bespreekbaar maakt met je cliënt. Je krijgt tips over hoe je jouw cliënt kunt doorverwijzen naar een geschikt aanbod.
Ga naar de e-learning Laaggeletterdheid signaleren

Omgaan met niet zichtbare beperking

Deze e-learning maakt je bewust van het feit dat er mensen zijn met een 'niet zichtbare beperking'. Aan de hand van 15 vragen kun je jezelf basiskennis bijbrengen over wat 'Niet-zichtbare beperkingen' zijn en hoe je daar in je communicatie rekening mee kunt houden.
Ga door naar de e-learning Omgaan met niet zichtbare beperking

Fysiek gezond werken

Met deze e-learning module kun je aan de hand van 20 vragen jezelf basiskennis over het omgaan met fysieke belasting in de zorg bijbrengen.
Ga door naar de e-learning Fysiek gezond werken

Ben jij AVG Ready?

Sinds 25 mei 2018 geldt binnen de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: de AVG). Van bedrijven en overheidsinstellingen wordt verwacht dat ze deze Europese privacywetgeving toe passen. Er verandert echter nogal wat, en wellicht heb je al opgevangen dat er fikse boetes dreigen voor organisaties die hun zaken niet op orde hebben. Hoog tijd dus om te checken of je organisatie klaar is voor de AVG!
Ga door naar de e-learning Ben jij AVG Ready?

Werken vanuit zelfregie

In deze minicursus van Movisie leer je hoe je als professional vanuit zelfregie kunt werken. We koppelen de theorie aan een cliënt uit jouw eigen praktijk. Zo wordt duidelijk waar voor jou mogelijkheden en dilemma's liggen. Je krijgt handige instrumenten toegereikt die jij in je werk kunt gebruiken.
Ga naar de e-learning Werken vanuit zelfregie

WEBINARS

Hoe anders denken geld oplevert – goed zaken doen met bedrijven – Nederland Filantropieland

Hoe bereik en verleid je millenials en generatie Z – Nederland Filantropieland

Leren omdenken (in je werk) – Movisie

Voor wie?
Iedereen in het sociaal domein die tegen grote of kleine problemen oplopen.

Wat leer je?
Tijdens dit webinar leer je hoe je het omdenken kunt toepassen in je werk aan de hand van drie basisprincipes. Je oefent met voorbeelden uit de praktijk en je gaat je eigen probleem omdenken.

Leer werken met verplichte vrijwilligers - Movisie

Voor wie?
Vrijwilligerscoördinatoren en mensen die dagelijks werken met vrijwilligers.
Mensen die vrijwillig of via hun beroep vrijwilligers aansturen.

Wat leer je?
Je leert hoe je kunt inspelen de komst en inzet van 'andere' vrijwilligers, namelijk diegenen die 'verplicht' vrijwilligerswerk gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan 'tegenprestatie', mensen met een arbeidsbeperking, etc.

Hoe begeleid je vrijwilligers – Movisie

Voor wie?
Vrijwilligerscoördinatoren en mensen die dagelijks werken met vrijwilligers.
Mensen die vrijwillig of via hun beroep vrijwilligers aansturen.

Wat leer je?
Je leert hoe je vrijwilligers op een juiste manier kunt begeleiden.
Hoe kun je vrijwilligers binnenhalen en behouden?

Netwerkversterking – Movisie

Voor wie?
sociale professionals en vrijwilligers

Wat leer je?
Je leert wat je kunt doen om een netwerk rondom een cliënt meer te betrekken en hoe je een bestaand netwerk versterkt.