Direct naar de inhoud van deze pagina

E-learning

e-learning

Heb je minder tijd om een workshop buiten de deur te volgen, kijk dan eens naar de onderstaande E-learnings van de organisaties waar de Vrijwilligersacademie Haarlem mee samenwerkt.

Aanpak van laaggeletterdheid - Herkennen en motiveren

Deze e-learning wordt aangeboden door Stichting Lezen en Schrijven en is voor iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De e-learning duurt ongeveer 45 minuten en wordt afgesloten met een toets van 20 vragen.
Ga door naar de e-learning Aanpak van laaggeletterdheid

De Taalmeter in de Praktijk

Taal voor het Leven biedt organisaties die de Taalmeter (gaan) gebruiken een e-learning De Taalmeter in de Praktijk aan. De e-learning laat zien hoe medewerkers de Taalmeter kunnen inzetten in hun dagelijkse werk.

Evenementenverkeersregelaars

Bij een groot (sport)evenement zijn verkeersregelaars nodig. Dit zijn vaak vrijwilligers die deze taak, op verzoek van een sportclub of organisatie op zich nemen. Om deze vrijwilligers-verkeersregelaars goed voor te bereiden op hun taak kan gebruik gemaakt worden het e-learning aanbod Instructie Evenementenverkeersregelaar.

Humanitas trainingen voor vrijwilligers

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best in als vrijwilliger? Deze zes online trainingen geven je nuttige handvatten. Zo kun je met nog meer plezier en zelfvertrouwen je vrijwilligerswerk doen. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan volgen en die ook nuttig kunnen zijn voor iedereen die mantelzorger is.
Hier vind je de e-learning trainingen van Humanitas.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Om als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd hebben.
Ga door naar de e-learning Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Vinden en binden van vrijwilligers

Hoe creëer en benut je betrokkenheid? Hoe ga je van betrokkenheid naar actie? Hoe zorg je ervoor dat de betrokkenheid duurzaam blijft? Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en aansturen van huidige vrijwilligers, om het betrekken van een bredere groep mensen en de afstemming van hun activiteiten met die van vrijwilligers. Het vergt een nieuwe manier van kijken.
Ga door naar de e-learning Vinden en binden van vrijwilligers