Goed Geregeld

'Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld' is het keurmerk dat de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk uitreikt aan organisaties die het vrijwilligerswerk kwalitatief goed geregeld hebben (in beleid en in de praktijk).

Een goed vrijwilligersbeleid verhoogt het werkplezier en de betrokkenheid van de vrijwilligers. Bovendien is het positief voor het imago van de organisatie naar nieuwe vrijwilligers, stakeholders en financiers toe.

Het behalen van het keurmerk Goed Geregeld vergt een grondige evaluatie en soms ook bijstelling/verbetering van de werkprocessen rondom het vrijwilligerswerk. De adviseurs van het VWC kunnen u hierbij adviseren.

Benieuwd welke stappen je organisatie moet zetten om het Keurmerk te halen? Neem dan contact op met onze Goed Geregeld Adviseur Sylvia Wesselius s.wesselius@vwc-haarlem.nl