Klachtencommissie

onafhankelijke klachtencommissie 2

Organisaties doen hun best om zo goed mogelijk met hun vrijwilligers om te gaan. Toch kan het gebeuren dat een vrijwilliger klachten heeft over de organisatie of over mensen die al dan niet in dienstverband werkzaamheden voor de organisatie verrichten. Normaal gesproken wordt een klacht opgelost door in gesprek te gaan met de betrokkene(n) of interne bemiddeling via het bestuur of de directie van de (vrijwilligers)organisatie. Werkt dit niet naar tevredenheid en heeft de organisatie zelf geen klachtencommissie, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie voor vrijwilligerswerk Haarlem en omstreken.

De klachtencommissie kan worden benaderd via okc@vwc-haarlem.nl. De secretaris neemt vervolgens de zaak in behandeling. Deze secretaris werkt hierbij onafhankelijk van het Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving.

Bekijk ook onze "Flyer Onafhankelijke Klachtencommissie" en het "Klachtenreglement Onafhankelijke Klachtencommissie".