Direct naar de inhoud van deze pagina

Overzicht scholingsaanbod

Overzicht van alle scholingen van de Vrijwilligersacademie

Jongeren

 • Jongeren en vrijwilligerswerk: Luister je wel?
 • Jongeren en vrijwilligerswerk: Wauw dat doe je goed
 • Jongeren en geld (Stem in de Stad)

Maatjes

 • Oriëntatie voor vrijwillige maatjes
 • Basistraining voor vrijwillige maatjes
 • Vrijwilliger als maatje
 • Empowerment voor GGZ maatjes
 • Uitwisseling- en informatiebijeenkomst GGZ Maatjes
 • Vrijwilligerswerk als maatje
 • Story Telling, de kracht van het eigen verhaal (maatjes)
 • Coachen en begeleiden van maatjes
 • Intercultureel werken voor taalcoaches/maatjes (Begrijp je mij)

Bestuur

 • Oriëntatie op bestuurswerkzaamheden
 • Vinden en binden van bestuursleden
 • Vinden en binden van buurtbewoners voor wijkraden
 • Vergadertechnieken
 • Inzicht en invloed in de lokale politiek
 • Beleidsdiscussie met bestuur en vrijwilligers

Zorg

 • Geheugenkoor voor dementerenden
 • Gezonde voeding
 • Zicht op mensen met een psychische achtergrond
 • Borderline
 • Autisme in beeld
 • Omgaan met dementie
 • Omgaan met dementie voor mantelzorgers
 • Jonge mantelzorgers
 • Haptonomisch verplaatsen
 • Meer weten over slechtziendheid
 • Omgaan met verlies
 • Loesje (over eenzaamheid)
 • Inspiratiebijeenkomst over eenzaamheid (hoe herken je eenzaamheid?)
 • Financiële uitbuiting en andere vormen van ouderenmishandeling
 • Financiële uitbuiting en het levenstestament
 • Kernvaardigheden EHBO
 • EHBO aan baby's en kinderen
 • Reanimatie en AED
 • Herhalingslessen EHBO en Reanimatie en AED
 • Herkennen en doorverwijzen laaggeletterden
 • (H)erken je klant (verstandelijke beperking in beeld)
 • Omgaan met verslavingsgedrag
 • Op je handen zitten (hoe begeleid ik iemand naar zelfstandigheid
 • Vrijwilligers en vluchtelingen, de vrijwilliger als gids in Nederland
 • Intercultureel werken (begrijp je mij)

Voor organisaties/coördinatoren

 • Vrijwilligersmanagement
 • Vrijwilligerscoördinatie
 • Binden en boeien van vrijwilligers
 • 7x B
 • Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten
 • Vrijwilligerscoördinator als makelaar
 • Vrijwillige netwerkcoaching
 • Coaching en communicatievaardigheden
 • Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? (goed geregeld)
 • Maak werk van vrijwilligersbeleid
 • Hoe presenteer je je organisatie op een informatiemarkt
 • Intake- en slechtnieuwsgesprekken voeren met vrijwilligers
 • Oplossingsgericht coachen
 • Rondleiden en presenteren
 • Zo blijft samenwerken leuk!
 • Ondernemerschap voor organisaties
 • In veilige handen (dat overkomt ons niet!)
 • Training vrijwillig vrijwilligerswerk (in veilige handen)
 • Hoe verleid ik een vrijwilliger?
 • Online werven van vrijwilligers
 • Timemanagement
 • Projectmanagement
 • Van idee naar project
 • Projecten leiden
 • Hoe verleid ik een journalist?
 • Fondsenwerving
 • Een workshop opzetten
 • Presenteren kun je leren
 • Communicatie: de boodschap en de middelen
 • Luisteren met aandacht, goed in gesprek
 • Samenwerking
 • Social media en content
 • Werkvormen voor trainingen
 • Netwerken voor je vrijwilligersorganisatie of burgerinitiatief
 • ITP

Algemeen

 • Wat te doen na je pensioen
 • Laat geen gat in je CV vallen
 • Oriëntatie op vrijwillige inzet (+ wandeling en oriëntatie op locatie)
 • Ken je talent, wat is jouw kracht?
 • Haarlemse minimaregelingen
 • Collectieve vrijwilligersverzekering Gemeente Haarlem
 • In the spotlights
 • Jump Movement!
 • Klantvriendelijkheid bij gastvrouwen/gastheren
 • Klantvriendelijkheid bij chauffeurs
 • Klantvriendelijkheid aan de balie/telefoon
 • Informatieavond onafhankelijke klachtencommissie

Nog uit te voeren:

 • 1e hulp bij gesprekken (alles durven zeggen)
 • Van feedback naar forward / Assertiviteit / burn-out, balans en grenzen
 • Communiceren met kinderen en/of jongeren
 • Inspiratiebijeenkomst voor ongedocumenteerden, statushouders