Direct naar de inhoud van deze pagina

Platform Vrijwilligershulp

IMG_0866

Het Platform Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland is een netwerk van organisaties in zorg en welzijn in de regio Zuid-Kennemerland.

Het Platform wil de kwaliteit van de vrijwillige zorg en hulpverlening aan kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen. Het platform organiseert 4 keer per jaar een netwerkbijeenkomst om kennis te delen, activiteiten op elkaar af te stemmen en de belangen te bundelen en behartigen. Het VWC faciliteert en ondersteunt het platform.

Interesse om deel te nemen aan de netwerkbijeenkomsten?
Neem dan contact op met Floor van der Heijden: f.vanderheijden@vwc-haarlem.nl