Tips & Tricks

tips and tricks

Jouw gegevens en privacy worden bij een bezoek aan en gebruik van NLvoorelkaar door NLvoorelkaar beschermd en gewaarborgd (lees meer hierover in het privacy statement).

Zelf kun je ook je steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door de regels voor veilig internetten te hanteren: verander regelmatig je wachtwoord, let er op dat je uitlogt wanneer je gebruikt maakt van een openbare computer en gebruik de laatste versie van een internetbrowser. Klik hier voor meer tips over veilig internetten.


Indien een organisatie dit verlangt zorg dan voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mee indien men daar behoefte aan heeft. Deze VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Lees meer over de VOG op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ben je een vrijwilliger en wil je tips?

Ben je een professional en wil je tips?