Direct naar de inhoud van deze pagina

Tips & Tricks vrijwilligers

Wanneer je een bezoek brengt aan Haarlemvoorelkaar worden jouw gegevens en privacy door Haarlemvoorelkaar beschermd en gewaarborgd (lees meer hierover in het privacy statement). Zelf kun je ook jouw steentje bijdragen.
Haarlemvoorelkaar heeft de volgende tips opgesteld die je als richtlijn kunt hanteren:

Tip 1: Hanteer de regels voor veilig internetten: verander regelmatig je wachtwoord, let er op dat je uitlogt wanneer je gebruikt maakt van een openbare computer en gebruik de laatste versie van een internetbrowser. Meer tips kunt je vinden op http://www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten/

Tip 2: Wanneer je via Haarlemvoorelkaar contact hebt gelegd met een organisatie, is het verstandig om een kennismakingsgesprek te vragen om te kijken of het klikt. Ook hier is bewust omgaan met de veiligheid van belang.

Tip 3: Neem op het kennismakingsgesprek een wettig legitimatiebewijs mee. Organisaties zullen hier naar vragen.

Tip 4: Vertrouw op je gevoel. Wat voor gevoel wekt de organisaties in je op? Wat maakt dat je je zo voelt? Wil je voor deze organisatie werken en er een persoonlijke band mee opbouwen?

Tip 5: Maak tijdens het kennismakingsgesprek duidelijke afspraken over de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, de manier van omgaan met elkaar, eventuele vergoedingen en verzekeringen en opleidingen die gevolgd moeten/kunnen worden. Indien gewenst kun je samen een vrijwilligerscontract opstellen en ondertekenen.

Tip 6: Neem een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mee indien de organisatie dit in de vacature heeft aangegeven. Iedere vrijwilliger die met mensen in een kwetsbare situatie werkt, komt in aanmerking voor een gratis VOG. Dit VOG moet door de organisatie worden aangevraagd. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jou gedrag geen bezwaar vormt voor het vervullen van de vacature (specifieke taak of functie). Lees meer over de VOG op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: http://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/.

Tip 7: Houd ons op de hoogte. Heb je het gevoel dat een bepaalde organisatie verkeerde intenties heeft? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Haarlemvoorelkaar wenst je veel succes toe!