Direct naar de inhoud van deze pagina

Veilig Vrijwilligerswerk

Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, minderjarigen en mensen met een beperking zich ook veilig moeten kunnen voelen. Dit geldt niet overigens alleen voor hen: alle mensen in de organisatie hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving. Het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is ook in het belang van de organisatie zelf. Als organisatie heb je dan ook de taak het onderwerp te agenderen. Openheid en preventief beleid helpen hierbij.

logo_in_veilige_handen_voor

Maak veiligheid bespreekbaar

De schade die ongewenst seksueel gedrag aanricht is groot. Allereerst bij de slachtoffers, maar ook in de organisatie waar het plaatsvindt. Geef daarom het goede voorbeeld en maak veiligheid bespreekbaar. Stimuleer medewerkers om veiligheid binnen de organisatie te verbeteren en te waarborgen en zet het onderwerp en vooral de noodzaak van preventie op de agenda. Zo wordt een open cultuur gecreëerd en toont de organisatie dat het onderwerp serieus genomen wordt.

Informatie, ondersteuning of advies nodig?

(Vrijwilligers)organisaties die belangstelling hebben voor een training, een adviesgesprek, het invullen van de risicoanalyse of individuele ondersteuning, kunnen een beroep doen op het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving en haar samenwerkingspartners.
Contactpersoon hiervoor is Sylvia Wesselius, s.wesselius@vwc-haarlem.nl, telefoon 023-5314862

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Voor de gemeentes Haarlem en Bloemendaal is een onafhankelijk vertrouwenspersoon aangesteld. Bij haar kunt u terecht met vragen over (vermoedens van) ongewenst (seksueel) gedrag binnen een (vrijwilligers)organisatie of als u zelf te maken heeft met ongewenst (seksueel) gedrag.

Haar contactgegevens zijn: Ingeborg van de Poll, 06-33687278, i.vandepoll@hetlsr.nl.